วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

สายลับส่วนใหญ่จะใช้รหัสเป็นตัวกำหนด

ความดีให้รู้เห็นตลอด ตาเป็นกำนันที่สร้างแต่ความดี ช่วยเหลือคน ตลอดเวลา ตาเป็นหมอขาวบ้าน มืคนไข้มาให้ตากำนันได้รักษาดูแล ให้เต็มบ้านไปหมด ยายคอยช่วยเหลือตาที่ต้องนั่งปรุงยาสมุนไพรจน ดึกดื่น แล้วยายยังต้องไปวัดทุกวันพระ  ดักฟังในรถ เช่นเดียวกับย่าที่ต้องชวนหลาน สาวไปด้วย12 คนสักรรบ บุญ?หญ่กับ หลวงพ่อสด...วัดปากนาใครจะคิดว่าในสมัยหนึ่ง เดกหญิงในวัยสิบห้าปีจะได้ทำอาหาร ถวายพระรูปหนึ่งซึ่งเดินทางผ่านหน้าบ้านโดยทางเรือเพื่อเดินทางไป ยังอำเภอบางเลน ท่านมาจากวัดปากนั้าภาษีเจริญ และเดินทางผ่าน คลองทวีวัฒนา ผ่านหน้าบ้านของเดิกหญิง“หลางพ่อสดจะผ่านมาหน้าบ้านเรา” พ่อบอกแม่ด้วยนั้าเสียง ตื่นเต้นในเช้ามดของวันหนึ่ง ตอนนั้นสมคิดกำลังเตรียมอาหารใส่บาตร เช้าอยู่ในครัว เธอได้ยินที่พ่อแม่พูดกัน และรู้ว่าน้าชายคนหนึ่งที่เป็น ญาติของแม่ไปทำงานอยู่ในวัดปากนํ้า ภาษีเจริญของหลวงพ่อสด น้า คนนั้นชื่อน้าฉาน แกส่งข่าวมาว่าจะพาหลวงพ่อสดไปวัดใหม่ผาสุกา- ราม อำเภอบางเลน โดยจะฉันเช้ามาแล้วอย่างเรียบร้อย แต่ฉันเพล เกรงจะไม่ทันถึงวัดใหม่เพราะระยะทางค่อนข้างไกลจึงขอให้พ่อและ แม่ทำอาหารเพลถวายท่านไปในเรือ พอถึงยามเพลตรงไหน  อุปกรณ์นักสืบ คลองใด ก็ตามก็จะได้นำอาหารมาถวายให้ท่านฉันบนเรือเลย ตอนนั้นหลวงพ่อสด วัดปากนํ้าใครก็เริ่มรู้จักท่านแล้ว ท่านสร้าง วัดด้ายการสร้างพระวัดปากนํ้าให้คนเช่าบูชา วัดปากนั้ารุ่นหนึ่งหมด ไปแล้ว ตอนนี้ท่านกำลังสร้างวัดปากนํ้ารุ่นลองเพื่อนำป'จจัยไปสร้าง วัดปากนํ้านั่นเองนับว่าเป็นบุญของเด็กหญิงสมคิดและครอบครัวยิ่งนักที่พระคุณ เจ้าผู้เปียมด้วยบุญญาบารมีจะเดินทางผ่านมาทางคลองหน้าบ้านและ จะแวะมาจอดเรือที่ท่าเรือหน้าบ้านเธออีกด้วย“เราต้องทำแกงไก่ใส่กะทิถวายท่าน ขนมก็กล้วยบวชชี,, เด็ก หญิงสมคิด นึกถึงเรื่องอาหาร เมื่อพ่อแม่มาบอกเรื่องหลวงพ่อลด วัดปากนํ้าจะแวะมาที่ท่าเรือหน้าบ้าน เธอรืบบอกให้พื่ชายไปเอา มะพร้าวมาปอกและช่วยขูดให้ด้วยอย่างด่วนจี๋ที่สุด ส่วนเธอรืบไปคนสู้กรรม ทุกอย่างที่มีให้เห็นมีให้รู้ เธอรู้อย่างแจ่มแจ้ง และไม่เคยมีเลย สักวันที่ไม1อยากจะทำบุญ เงินทองจากการขายหมากพลู ดักฟังมือถือ  ขายผัก ในสวน ลมคิดจะออมเอาไว้ทำบุญ ถวายพระและไปหาซื้อสิ่งของดีงาม มาถวายพระในทุกเช้า รวมไปทั้งการจัดหาอาหารมาบำรุงพ่อแม่ตนเอง ให้อยู่ดีมีสุข ตลอดระยะเวลาของการเป็นเด็กสมคิดไม่เคยสร้างบาป สร้างกรรมและจำไม่ได้ว่าตนเองเคยไปทำอะไรใครไว้ที่ไหน เพราะไม่ เคยทำอะไรกับใครเลยจริง ๆ

เครื่องติดตามรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น