วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

นักเรียนส่วนใหญ่ชอบใช้เครื่องจับผิดกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน

(จากบันทึกของท่านจอมพล ป. พิบุลสงครามระบุว่าญี่ปุนยื่น csr ข้อ แต่ท่านจำได้ ๓ ข้อเท่านั้น)
“ขอให้ข้าพเจ้าไปปรึกษาคณะรัฐมนตรีในข้อเสนอของท่านดูก่อน” จอมพล ป. กล่าวกับ6คูตญี่ปุน
แต่ทางฑูตยื่นคำขาดมาทันที “เราต้องการคำตอบของท่านจอมพล ดักฟังไร้สาย ” “ถ้าเช่นนั้น ขอให้ข้าพเจ้าออกไปจากห้องนี้สักครู่” จอมพล ป. ต่อรอง แต่ฑูตญี่ปุนไม,ยอมให้จอมพล ป. ไปไหน ต้องการคำยืนยัน “จอมพลเป็นหัวหน้ารัฐบาล จอมพลต้องตกลงได้เดี๋ยวนี้”จอมพล ป. เดือดปุดฃึนเสียงบอกไปว่า “ท่านจี้บังคับข้าพเจ้าเกิน ไปแล้ว”ฝ่ายฑูตและทหารญี่ปุนพากันฮึดฮัดโยนกระดาษสัญญาลงพื้นบาง และสมบัติทางเคมีโด คนทำเป็นชักดาบซายูไรเข้าๆ ออกๆ เหมือนเป็นการข่มขู่ แต่ในที่สุดก็ยอม ให้จอมพล ป. ออกจากห้องไปประชุมคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรียังคงแบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนเดิม ฝ่ายแรกเห็นด้วย กับนายปรีดี คือประเทศไทยควรต่อต้านญี่ปุนให้ถึงที่สุดโดยคาดหมายว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายชนะ ไทยก็ไม่ต้องเป็นผู้แพ้สงครามแต่จอมพล ป. กลับเห็นว่า คำว่า “ผู้” นั้น เราจะต้องมาพิจารณาดู ว่าควรจะทำการต่อสู่หรือไม่ ถ้าผู้จะผู้ด้วยวิธีใด...แต่ถ้าจำเป็นแล้วจะต้องผู้ กันแหลก ไม่มีใครในโลกนี้กลัวใคร แต่ถ้าเกี่ยวกับประเทศ เกี่ยวกับเอกราช อธิปไตย เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของปวงซน มันต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง อุปกรณ์ติดตามจิ๋ว  ไม่ว่าจะเป็นทัศนะของนายปรีดื หรือทัศนะของจอมพล ป. ใครจะ ผิดใครจะถูก...อนาคตเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน!เพลิง ภผา in ๕๑ ในที่สุดก็ลงเอยที่ว่า ไทยร่างสัญญาใหม่ คือให้ญี่ปุนผ่านไปโดยไม่ ต้องทำสัญญา และไม่ต้องประกาศสถานะสงคราม ๓!]นให้คำมั่นปฏิญญา ด้วยว่าจะเคารพ'บูรณภาพและอธิปไตยของไทยจากนันคำสังของจอมพบ ป. พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดมีออกไปยังทหารหน่วยต่างๆ ที่ทำการยันกองทัพญี่ปุนว่า...ให้ระงับการต่อต้าน ปล่อย'ให้ญี่ปุนผ่าน1ไป ขณะนี้รัฐบาลกำลัง เจรจาอยู่”ได้คืบจะเอาศอก...ณี่ปุนบีบรัฐบาลจอมพล ป. ให้เป็นพันธมิตรร่วม รบ แต่ไต้รับการคัดค้านจากคณะรัฐมนตรีไทย โดยเฉพาะนายปรีดี พนม ยงค์ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับพันธมิตร ญี่ปุนเลยบีบจอมพล ป. ให้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี เอาคนที่ญี่ปุนไม่ชอบออกไป เอาคนที่ ญี่ปุนชอบเข้ามาดังนั้น'นายปร็ดี พนมยงค์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ไปรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน นายวิลาศ โอสถานนท์ ถูกปลดจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณา และมิการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ขายจีพีเอส ชุดใหม่ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒ arcะ' ๕วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔^๕ ประเทศไทยประกาศสงครามกับ สัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกญี่ปุนยึดใช้เป็น สถานที่กักกันประชาชนของประเทศคู่สงครามเมื่อรัฐบาลจอมพลป.ประกาศสงครามเป็นทางการทำให้ผู้รักชาติ รักเอกราช ไต้รวมตัวจัดตั้ง “ขบวนการเสรีไทย” เป็นขบวนการใต้ดินต่อ ต้านญี่ปุน แกนนำของขบวนการนี้ได้แก่ นายปรีดี พนมยงค์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายเตียง ศิรีฃันต์ เป็นต้น

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น