วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ระบบการทำงานของอุปกรณืไร้สายส่วนใหญ่จะใช้สัญญาณเป็นตัวกำหนด

^วงเข้าปี ๒๔๔๗ สงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มส่อเค้าว่า ฝ่าย สัมพันธมิตร จะเป็นผู้ชนะ ด้านยุโรปฝ่ายนารี!เริ่มถอยจากประเทศ ที่ยึดครอง การรบด้านตะวันออกนายพลเม็คอาเธอร์โจมตีญี่ป่น อย่างไม่ปรานี
ขณะที่กองทัพพระเจ้าจักรพรรดิเริ่มถอยนั้น จอมพล ป. พิ!5]ล สงครามได้พิจารณาสถานการณ์ทั้งตะวันตกและตะวันออก ช่วยฟังราคาถูก โดยละเอียด ลออแล้ว ได้ลงความเห็นว่าเยอรมันและญี่ปุนต้องปราชัยแน่นอน!ดังนั้นจอมพล ป. ก็เริ่มวางแผนการต่อต้านณี่ปุนขึ้นทันที โดยจะ เอาจังหวัดเพชร!5]รณ์เป็นฐานทัพอันสำคัญในการต่อต้าน และเพื่อให้เป็น ไปตามแผนการ รัฐบาลได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กำหนดระเบียบราชการบริหาร นครเพชร!5]รณ์ พ.ศ. ๒(red เข้าสภาผู้แทนฯ ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลพ่ายแพ้ฝ่ายค้าน หรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ ยังไม่ออกเสียงให้ คือ รัฐบาลแพ้ไป ๑๒ คะแนนวิกฤตทางการเมืองยังไม,หมด อีกสองวันต่อมารัฐบาลจอมพล ป. ได้เสนอ พ.ร.บ.สร้างพุทธมณฑลสระบุรี พ.ศ. ๒C(ะ๗ ปรากฏผลจากการ ลงคะแนนลับรัฐบาลแพ้โหวตเพียง ๒ คะแนน คือ ร:๑ ต่อ ๓๙สาเหตุที่รัฐบาลพ่ายแพ้เซ่นนี้ก็เนื่องจากจอมพล ป.องหูขอ ไม่สามารถให้ ความกระจ่างแก่สภาฯ ได้ เพราะเป็นนโยบายลับไม่ต้องการให้ญี่ปุนระแคะ ระคายในเรื่องนี้นั่นเองเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการแห่งพระราชกำหนดทั้งสอง ฉบับ จอมพล ป. จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒ร: กรกฏาคม ๒sr«r๗ โดยคาดหวังว่าพระวรวงค้เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพ อาภา ประธานผู้สำเร็จราชการจะทรงยับยั้ง หรือไม่สภาผู้แทนฯ อาจซาว เสียง ให้ท่านกลับมาอีกครั้ง แต่จอมพล ป. คิดผิด!พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา แม้ทรงไม,ยอมเซ็นอนุมัติให้จอมพล ป. ลาออกจากคณะรัฐบาล กลับส่งเรื่องมาให้ประธานสภาชาวเสียงก่อน ว่าจะตั้งใครเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเรื่องไม่ง่าย... เครื่องขยายเสียง สภาไม,ยอมชาวเสียง?!ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงทรงเซ็นอนุมัติให้จอมล ป. พีบุลสงครามพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาเซ็นอนุมัติแล้วได้ลี้ภัยทางการ เมืองมาอยู่ทำเนียบท่าช้างวังหน้า โดยมีหลวงนาวาวิจิตรส่งทหารเรือจำนวนหนึ่งมาอารักขา เพื่อให้พระองค!ต้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม1ต้องเกรง การคุกคามใดๆอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสมัคสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสภา ผู้แทนก็มีผู้เสนอ1ซื่อ'จอมพล ป. เข้ามาอีก โดยมีผู้เสนอชื่อพระยาพหลพล พยุหเสนาผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่า พระยาพหลฯ ชนะด้วยคะแนน (ร๑ ต่อ ๑๙ คะแนนแต่พระยาพหลฯ กำลังปวยเป็นอัมพาตรักษาตัวอยู่ที่วังปารุสกวัน และขอถอนตัวจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องกลับไปสู่สภาซาวเสียงหานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง!คราวนี้อีกเช่นกัน...จอมพล ป. พิบูลสงครามถูกเสนอชื่อขึ้นอีกครั้ง แต่คู่ต,อแป็นนายควง อภัยวงต้ แต่สมาชิก ส.ส.เกรงว่านายควงจะส์ใม่ ไต้ จึงมีการเสนอชื่อ พล.ร.ท.หลวงสิทธุ้'สงครามชัย เครื่องช่วยฟังนำเข้า  เข้าแช่งชันอีกคนหนึ่ง เป็นการตัดคะแนนของจอมพล ป.ผลการลงคะแนน นายควงไต้ ๖๙ เสียง จอมพล ป. ไต้ ๒๒ เสียง และ พล.ร.ท.หลวงสิทธ์ฯ ไต้ ๘ เสียงแต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่ง นายควง อภัยวงต้ ผู้ไต้รับเลือกเป็น นายกรัฐมนตรี กลับปวยนอนให้หมอฉีดยาอยู่ที่บ้านและนอนชมเพราะพิษ ไข้ซึ่งเจ้าตัวก็ยังงุนงงไปหมดจากบันทึกตอนหนึ่งในหนังสือ “ชีวิตของข้าพเจ้า” ของนายควง อภัย'วงค่โ ไต้เล่าถึงสถานการณ์ช่วงนั้นว่า...“ผมขอเรียนด้วยความสุจริตใจว่า ที่เขามาเกณฑ์ให้ผมเป็นนายก

เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น