วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ประธานท่านหนึ่งได้สั่งเครื่องดักฟังไว้จับผิดภรรยา

นายกรัฐมนตรีบางคน ถึงกับวิบัติพังพินาศ ในพริบตา เพราะเงินที่ได้มา ต่างโกงกินเงินคงคลังแผ่นดิน คอร์รัปชนเอารัดเอาเปรียบประชาชน แทบทังสินนอกเหนือ จากเหตุผล แล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นใด เว้นเสียแต่ว่าบาง ความเชื่อได้มีการสืบค้นไปถึงต้นตระกูลหรือต้นวงค์ ของท่านเจ้าของเดิม คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศ  ขายเครื่องดักฟัง ชึ่งมีพระนามเดิมว่า “พระองศ์เจ้าไกรสร” เรื่องนี้ต้องย้อนทวนความในอดีต คือ บ้านพิษณุโลก หรือ เดิมชื่อบ้านบรรทมสินอุ เป็นคฤหาสน์คู่บุญกับตึกไทยคู่ฟัา หรือตึก ไกรสร หรือ นามเดิม บ้านนรสิงห์ ที่ปัจจุบันคือทำเนียบรัฐบาลที่ใช้เป็น สถานที่สำคัญในการบริหารบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองหากโยงและนึกย้อนให้ดีแล้ว จะถึงบางอ้อ ... บ้านทั้งสองหลัง ล้น เกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยกให้ 2 พี่น้อง ตระกูลพึ่งบุญ หรือ 2 พี่น้อง ที่ทำหน้าที่เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ใน สมัยรัชกาลที่ 6 แล้ว ทั้งบ้านพิษณุโลก (บ้านบรรทมสินอุ) และบ้านนรสิงห์ (บ้านไกรสร) บ้านทั้งสองหลังนี้ ถูกเกี่ยวโยงกับการเมืองแทบทั้งสิ้น กล่าวคือ บ้านพิษณุโลก ใช้เป็นบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีไทยที่เข้ามาบริหาร ประเทศ และต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ บ้านนรสิงหํใช้เป็นทำเนียบ รัฐบาล หรือตึกไทยคู่ฟ้าบริหารประเทศในคราวเดียวกันเรื่องนี้กระมังที่ทำให้เกิดอาถรรพ์อย่างไม่รู้จบกับนักการเมืองที่คิดไม่ดี เพราะก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งจะต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณกับพระเจ้า แผ่นดิน และมีการดื่มนํ้าสาบาน ว่าจะบริหารประเทศด้วยความชอบธรรม  จีพีเอสติดตามบุคคล ไม่โกงกินไม่คดโกงต่อชาติบ้านเมือง แต่นักการเมือง ทุกยุคทุกสมัยน้อยนัก ที่จะกระทำตามที่ได้ปฏิญาณหรือดื่มนํ้าสาบาน จึงมืความเป็นไปได้ว่าใครก็ตามที่กระทำผิดจะเกิดอาเพศ และมักอยู่ไม่ได้นาน นายก รัฐมนตรีบางคน ถึงกับวิบ้ติพังพินาศในพริบตา เพราะเงินที่ได้มาต่างโกงกิน เงินคงคลังแผ่นดิน คอร์รัปชั่นเอารัดเอาเปรยบประชาชนแทบทั้งสิ้นดังนั้นบ้าน ทั้งลองหลังที่เกี่ยวโยงกับการเมืองว่ากันว่ามีการสาปแช่งไว้จากเจ้าของเดิม หรือแม้กระทั้งบางกระแสบอกว่า เจ้าที่ที่นี่แรงหนักหนากว่าจะได้ที่ดินผืนนี้มา ต้องแลกด้วยเหงื่อและเลือดเนื้อใครประพฤติปฎิบ้ติไม่ดีบนที่ดินทั้งสองผืนนี้ จะพบกับความฉิบหายและอยู่ไม่ได้นานหากย้อนไปเมื่อครั้ง ที่ 2 พี่น้อง เจ้าพระยารามราฆพ หรือ หม่อม หลวง เฟ้อ พึ่งบุญ เจ้าของบ้านนรสิงห์หรือ ทำเนียบรัฐบาลปัจจุบัน กับ เจ้าพระยาอนิรุทธเทวาหรือหม่อมหลวงฟ้น พึ่งบุญ เจ้าของบ้านบรรทม ดักฟังระยะไกล  สินธุหรือบ้านพิษณุโลกในปัจจุบัน ว่ากันว่า ทั้งสองพี่น้อง ได้เคยทูลถวาย บ้านหลังนี้ให้กับรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะอ้างว่ารับ ภาระจ่ายค่าบำรุงรักษาไม่ไหว แต่พระองค์ทรงปฏิเสธแต่ท้ายที่สุด จอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้ชื้อไว้ ทังสองหลังจากนัน รัฐบาลจอมพลป. ก็ใช้บ้านนรสิงห์เป็นทำเนียบ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น