วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เคล็ดลับในการจับผิดพฤติกรรมคนรัก ที่เห็นผล 100 เปอร์เซนต์ ด้วยเครื่องอัดเสียง

9.    เส้นมือ-เจฺวี๋ยอิน-เยื่อหุ้มหัวใจ (โส่วเจฺวี๋ยอินชินเปาจิง) เริ่มจากช่องอก เข้าสังกัดเยื่อหุ้มหัวใจ ลงล่างทะลุกระบังลม สัมพันธ์กับช่าง-เจียว (ส่วนอกเหนือกระบังลม) จงเจียว (ส่วนใต้กระบังลมเหนือสะดือ)และเซี่ยเจียว (ส่วนใต้สะดือลงไป) รวมเรียก “ซานเจียว” มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหลักในช่องอก ออกมาบริเวณชายโครง ผ่านรักแร้และลำเขนด้านในเข้าฝ่ามือ ลิ้นสุดที่ปลายนิ้วกลาง มีเส้นกิ่งจากฝ่ามือแยกไปลิ้นสุดและบรรจบกับเส้นมือ-เช่าหยาง-ซานเจียวที่ปลายนิ้วนาง10.   

เส้นมือ-เช่าหยาง-ซานเจียว (โส่วเซ่าหยางซานเจียวจิง) เริ่มจากปลายนิ้วนางวิ่งขึ้นมาตามลำแขนด้านนอก ถึงบริเวณไหล่ เข้าสู่ร่องเหนือกระดูกไหปสาร้า ลงมาตรงกลางอก สัมพันธ์กับเยื่อหุ้มหัวใจ ผ่านกระบังลม เข้าสังกัดช่างเจียว จงเจียว และเชื่ยเจียวตามลำดับ มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณหว่างกลางหัวนม ย้อนกลับขึ้นไปบริเวณร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า ผ่านลำคอ หลังหู ถึงยอดหูและขมับ วกลงมาบริเวณแก้มแล้ววกกลับขึ้นไปสุดที่ใต้ตา มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณหลังหู เข้าไปในหูออกมาหน้าหู เฉียงขึ้นไปที่หางคิ้ว สิ้นสุดและเชื่อมกับเส้นขา-เช่าหยาง-ถุงนํ้าดืที่หางตา11.    เส้นขา-เช่าหยาง-ถุงนํ้าดื (จู๋เช่าหยางต,านจิง) เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพดี เริ่มจากบริเวณหางตา วกวนบริเวณศีรษะ แยกเป็นสองเส้น แล้วกลับเชื่อมต่อกันที่ร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า เข้าสู่ช่องอก ผ่านกระบังลม สัมพันธ์กับตับ สังกัดถุงนํ้าดี ลงมาตามชายโครง ผ่านเหนือขาพับบริเวณต้นขาวนรอบขนลับ วกกลับออกมาบริเวณสะโพก แล้วลงมาตามขาด้านนอก  สิ้นสุดที่ปลายนิ้วนางด้านนอก มีเด้นกิ่งแยกจากบริเวณหลังฝ่าเท้า ไปสิ้นสุดและเชื่อมกับเด้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับที่ปลายนิ้วหัวแม่ตีนด้านใน12.    เด้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับ (จู๋เจฺวี๋ยอินกานจิง) เริ่มจากปลายนิ้วหัวแม่ตีนด้านในขึ้นบนเข้าท้องน้อย ผ่านข้างกระเพาะอาหาร เข้าตับลัมพันธ์กับถุงนํ้าดี ทะลุกระบังลม ขึ้นไปตามด้านหลังของหลอดลม ถึงบริเวณดวงตา ผ่านหน้าผาก สิ้นสุดที่กลางศีรษะ มีเด้นกิ่งแยกจากดวงตา ลงมาบริเวณแก้ม วนรอบริมปีปากด้านใน เด้นกิ่งอีกเด้นแยกจากบริเวณตับ ผ่านกระบังลม เข้าปอดเชื่อมกับเด้นมือ-ไฟอิน-ปอด (เด้นโล่1วไฟอินเฟ่ย;จิ-ง)เสันจิงลั่วทั้ง 12 เสันนี้

(เสันหลักของร่างกาย) จุด‘‘จิงเสฺวีย" หรือจุดฝังเข็มสัมพันธ์กับเสัน “จิงลิว” เหล่านี้อย่างแนบแน่นเพราะฉะนั้น เราควรเรียนรู้สมรรถนะของเสันเหล่านี้ไว้บ้าง เครื่องบันทึกเสียงsamsungราคา (แต่ไม่ต้องจำ)เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มรมจุดตามเสันดังกล่าวท่านผู้อ่านลองดูตัวเลขข้างล่างนี้เด้นมือ-ไท่อิน-ปอด มี 11 จุดเด้นมือ-หยางหมิง-ลำได้ใหญ่ มี 20 จุดเด้นขา-หยางหมิง-กระเพาะอาหาร มี 45 จุดเด้นขา-ไทอน-ม้าม มี 21 จุดเด้นมือ-เช่าอิน-หัวใจ มี 9 จุดเด้นมือ-ไท่หยาง-ลำได้เล็ก มี19จุดเด้นขา-ไท่หยาง-กระเพาะปัสสาวะ มี 63 จุดเด้นขา-เช่าอิน-ไต มี 27 จุดเด้นมือ-เจฺวี๋ยอิน-เยื่อหุ้มหัวใจ มี 9 จุดเด้นมือ-เช่าหยาง-ชานเจียว มี 23 จุดเลั'น1ขา-เช่าหยาง-ถุงนาดี มี 43 จุดเล้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับ มี13จุดข้างต้นนี้ก็คือ จุดทั้งหมดบนเลันหลัก (เจิ้งจิง) 12 เส้น เมื่อรวมอีก 27 จุดบนเลันตูไม่ (เลันผ่ากลางลำตัวด้านหลัง) และ 24 จุดบนเลันเยิ่นไม่ (เลันผ่ากลางลำตัวด้านหน้า) ซึ่งเป็นเลันพิเศษ (ฉีไม,) 2 เลันตังที่1ได้แนะนำมาแล้ว อัดเสียงเทป  จะมีจุดทั้งหมด 354 จุด กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (หมายเหตุผู้แปล-ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รวมจุดนอกระบบ)อันที่จริง ร่างกายมีจุดมากกว่านี้ เวลารักษาโรคต่าง ๆ อาจจะต้องเลือกใช้จุดนอกระบบด้วยพูดได้ว่า จุดต่าง ๆ บนเลันจิงลั่ว 14 เลันข้างด้นนี้เป็น

“จุดพื้นฐานของชีวิต” (เป็นมื่งจิงเสฺวีย) ถ้าปวยเป็นโรคทั่ว ๆ ไป เพียงฝังเข็มหรือรมจุดเหล่านี้ ก็รักษาให้หายเป็นปกติได้โดยไม่ยาก เมื่อท่านผู้อ่านได้รับคำแนะนำแล้ว ก็จะเข้าใจโดยพื้นฐาน เรื่องที่ควรเน้นในที่นี้คือ จุดที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นจุดเร้ากระตุ้นความปรารถนาทางเซ็กซ์บนร่างกายผู้หญิงด้วย ตังเช่นจุดจงฝู อยู่ใต้กระดูกไหปลาร้า เหนือทรวงอกด้านนอก หว่างกลางซี่โครงซี,ที่ 1 กับซี่ที่ 2 สัตว์เลี้ยงทั่วไปชอบให้คนลูบไล้บริเวณหลังคอส่วนบริเวณหว่างลำคอกับลำตัวของมนุษย์ ก็เป็นบริเวณที่ไวต่อการเร้าอารมณ์ปรารถนาทางเซ็กลั และมีจุดสำคัญสำหรับรักษาโรค อยู่ไม่น้อยเพราะมีเส้นผ่านมากมายจุดต้านจง  บันทึกวิดีโอ อยู่กึ่งกลางหว่างหัวนมทั้งสองข้าง เวลาเล้าโลมบริเวณนี้ จะทำให้ปลายกันเต่งตั่งชูชันมากยิ่งขึ้น อันที่จริง “ละครเบิกโรง" แบบฉบับดั้งเดิมตั้งแต่โบราณกาลมา ก็คือ “การชุกไซ้หว่างร่องอก” นี้จริงไหม ?จุดซูจิน อยู่ใต้หัวนม เวลาเล้าโลม จะทำให้ปลายถันชูชันยิงฃึนจุดต้าจฺวี้ ไม่เพียงใช้รักษาโรคลำไล้ได้ ยังใช้รักษาโรคอืน ๆ ได้ด้วย เป็นจุดที่ไวต่อการเล้าโลม ผู้หญิงส่วนใหญ่เพียงถูกเร้ากระตุ้นที่จุดนีจะหลั่งนํ้าหส่อลื่นออกมาจนเปียกชุ่ม จุดนี้อยู่ห่างจากสะดือไปทางซ้ายขวา2นิ้ว (ไม่ใช่นิ้วฟุต ขอให้ดูรูปที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าจุด ‘‘เทียนชู"


เครื่องอัดเสียง