วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

องค์กรมหาชนได้รับสปายเพิ่มหลายอัตราเพื่อสืบและค้าหาฝ่ายตรงข้าม

แฝงเร้นไปด้วย เงาฉาบสีดำ คนแล้วคนเล่าที่เข้ามาอยู่อาศัยมาพักพิง ณ ห้องนอนสีชมพู ในบ้านหลังนี้ที่เปรียบเหมือนวิมานดินแดนในเทพนิยาย กลับมีวิถีชีวิตที่มีอันเป็นไป พบจุดจบของชีวิตคนละรูปแบบ
หากคิดไกลไปกว่านั้น บ้านหลังนี้ เครื่องดักฟังทะลุกำแพง ต้องการปลูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของ ขวัญของกำนัลพิเศษสำหรับผู้ที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ พระเจ้าแผ่นดิน และล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ท่านทรงโปรดปรานคนดี และมุ่งหวังว่าจะให้กับ มหาดเล็กคนสนิทของท่านครอบครองแต่เพียงผู้เดียว ให้ทุกคนในครอบครัว ได้อยู่อาศัยพักพิง ขอให้มีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตและให้ทั้งบ้าน พิษณุโลก บ้านนรสิงห์ บ้านมนังคศิลา ตกทอดแก่ทายาทรุ่นหลัง และเชื่อ เหลือเกินว่า พระองค์ท่านไม่ต้องการขายสมบ้ตินี้ตกทอดเปลี่ยนมือไปยังผู้ ใดผู้หนึ่งที่สำคัญ คนมืบุญญาธิการ มืบุญบารมีถึงเท่านั้น จึงจะได้ รับพระ ราชทานสินทรัพย์ส่วนพระองค์ และถือเป็นสิ่งที่สูงศักดิ้ คนที่บุญไม่ถึง พระ ราชทรัพย์ของพระมหากษัตย์ ย่อมมีเหตุอาเพศอยู่เรื่อยไปคนแล้วคนเล่า โดยเฉพาะ คนที่ประพฤติไม่ดี ไม,มีศีลธรรมประจำ'ใจ มีเจตนา ที่ คิดร้าย ต่อชาติบ้านเมืองหรือผู้อื่น หากเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ซึ่งถือว่าแดน ศักดี้สิทธิ้จะพบกับความเป็นไป จีพีเอสบอกตำแหน่ง และแม้ว่าเป็นคนดี แต่บุญไม่ถึงก็ย่างกราย เข้ามาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ไม่ได้เช่นกันซาวบ้านย่านนั้นเล่าว่า ที่ดินและบ้านตรงนี้เป็นของสูง ใครที่บุญ ไม่ถึงอยู่ยากยิง เอาบ้านมาให้นักการเมือง ที่มืแนวทางโกงชาติโกงแผ่นดิน อยู่เสวยสุข หรือเอาบ้านหลังนี้เป็นแหล่งบัญชาการโกงด้วยแล้ว รับรองว่า อยู่ไม่ได้ อย่าลืมว่าล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ท่านทรงมีเมตตา ตอบแทนความดี ของคน และเชื่อว่าพระองค์ท่านอยากให้ที่ดินและบ้านหลังนี้ อยู่ในมือของ คนดี ช่วยกันทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองสืบต่อไป แต่ทุกวันนี้ ใครๆ ก็มาอยู่ แถมทำอะไรไม่ดีไว้ อย่าว่าแต่ล้น เกล้ารัชกาลที่ 6 เลย เจ้าที่ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ ก็ไม่สบายใจ ผีบ้านผีเรือนก็ไม่สบายใจ แต่ละคนที่เข้ามาถึงโดนอาถรรพ์เล่นงานเอา “เถาวัลย์แดงแปลกเหลีอเชื่อ บ้านหล้งใหญ่แท้ๆ น่าจะอยู่แล้วมีความสุขแถมใกล้ ที่ทำงาน ทำไมถึงอยู่กันไม่ได้” ชาวบ้านรายหนี้งพูดยํ้า!ที่สำคัญ เจ้าของบ้านเดิมในสํวนลึกๆ แล้ว ท่านคงไม่อยากขายท่าน อยากจะรักษาทรัพย์สมบ้ติของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เอาไว้เป็นอย่างดี เพราะ ทรัพย์สินเหล่านี้ ประมาณค่ามิได้ มีผลทางด้านจิตใจ ดักฟังรถระยะไกล  แต่ใครจะไปคาดคิด ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต้องอยู่แบบเท่าเทียม เสียภาษีเสียค่า ใช้จ่ายสูงทำให้ไม่สามารถดูแลได้ เพราะเชื่อว่าส่วนลึกแล้วการที่ท่านพา ครอบครัวอพยพเพราะหนีสงครามไปต่างจังหวัด ใครจะไปคาดคิดว่า ต่าง- ชาติกับนักการเมืองไทยจะเอาบ้านของท่านที่เป็นของรักของหวงไปใช้เป็นกอง บัญชาการประลานงานการ!’รบช้าศึก

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น