วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ส่วนประกอบของหูเต็มไปด้วยระบบประสาทต่างๆที่อยู่ภายใน


มิได้แลเหตุทั้งนี้ก็จำเป็นอยู่ที่จักให้พระเกียรติยศของ พระราขสมภารเจ้าเป็นมหัศจรรย์ยิ่งนัก หากอาตม ภาพจะเปรียบแล้วก็เหมือนสมเด็จพระสรรเพซญ พุทธเจ้าองค์สัพพัญฌูขณะเมื่อพระองค์เสด็จเหนือ อปราชิตบัลลังก์ใต้คบไม้พระมหาโพธิ้ ณ เพลา สายัณห้ เมื่อครั้งกระโน้น อันเทพยดาเจ้าทั้งหลายก็ เสด็จมาเฝึาพร้อมอยู่ หูฟังครอบหู  ทั้งหมื่นจักรวาล แลครั้งนั้น พระยาวัควดีผู้พญามารก็ยกพลาพลเสนามาร มา ผจญครั้งนั้นมากมายเพียบพื้นปฐพีดลก็ดุจกระแส คลื่นในท้องพระมหาสมุทรก็หากได้เทพยดาเจ้าทั้งสิน เป็นบริวาร หูฟังใส่ถ่าน  แล้วผจญมารมีชัยไซร้ ก็หาล้จักเป็น มหัศจรรย์นักไม่ ก็หากให้เผอิญหมู่อมรินทร์พรหม เทพยดาทั้งปวงมาปลาสนาการหนืไปเสืยสิน ยังแต่ พระองค์เดียวสันโดษให้อาจ สามารถผจญแก่พระยา- รามาธิราชวัควดีกับพลมารให้พ่ายแพ้อัปราชัยไปได้ จึงสมเด็จพระบรมนาถเจ้าก็ได้พระนามว่า พระพิชิต- มารโมลีศรีสรรเพซญดาญาณ เป็นมหัศจรรย์ดาล ดีเรกทั้วอนันตโลกธาตุเบื้องบน ตราบเท่าถึงภวัค พรหม เบื้องตาถึงอโธภาคอเวจีเป็นที่สุด แลการก็ เหมือนพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ครั้งนี้ ถ้า เสด็จพร้อมสรรพด้วยเสนางคนืกรโยธาทวยหาญมาก แลได้มืชัยแก่มหาอุปราชาแล้ว ก็หาล้มหามหัศจรรย์หากทรงมีพระบรมราชโองการให้พวกที่คาดโทษไว้ นั้นไปตีเมีองทะวาย มะริด และตะนาวศรี ซี่งเดิม ขึ้นแก่ไทย หากภายหลังแข็งเมืองไปขึ้นกับหงสาวดี ให้ได้กลับคืนมาเป็นการแก้ตัวเท่านั้นขุนจำฯพวกนั้นก็คงถวายหัวทำคืกกันเป็นสามารถสิไม่งั้นก็ หัวขาดหมดขุนคมฯก็งั้นซีได้ชัยชนะหมดทุกทัพได้รับพระราชทานเป็น ขุนเป็นหลวงไปตาม กันขุนจำขุนคมฯใครว่าล่ะ? นายขันเป็นขุนณรงค์วิชิต กับนายพุฒเป็น ขุนวิเศษสรไกร แต่เสมาขุนตักท่านก็ได้รับพระราช ทานยศเป็นออกหลวงโจมจตุรงค์ไปเสืยแล้ว จาก ความชอบครั้งเป็นจตุรงคบาทในสงครามยุทธหัตถี โน่นแหละขุนจำอ้อแต่ชีวิตของออกหลวงโจมท่านก็คงลุ่มๆ ดอนๆ อีกต่อไปก็งั้นแหละ แต่เขาก็มานะอาสาคักเป็นที่ทรงโปรด ปรานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกาทศรถ หลายครั้ง ที่ สำคัญคือ เข้าตีเมาะตะมะแตก แลยังจับได้ตัวพระยา ลาวเจ้าเมืองเมาะตะมะมาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงนี้มืความซอบอย่างเอกอุ ได้รับพระราชทาน บำเหน็จ บ้านซ่องที่ดินไพร่ทาส และเลื่อนยศคักดินา เป็นพระยามหาสงคราม จึงได้รับพระราชทาน “เมีย นาง” ตามกมณเฑียรบาลที่ว่า “ผู้'ใด'ซน'ข้างมีชัย แล ข้าคักขาดหัวช้างบำเหน็จได้พานทองหมวกทอง ร่ม คันทอง คานหามทอง แลเมียนางได้ตัวท้าวพระยา¬บำเหน็จเท่ากัน” (เล่ม o หน้า ๒๗๒) คำว่า “เมีย นาง” หมายถึง เมียที่ได้พระราชทานจากนางข้าหลวง ในพระราชวัง ชี่งแม่หญิงเรไรก็เป็นข้าหลวงอยู่แล้ว ก็เป็นอันสมปรารถนาทั้งสองคน หลังจากผจญเวร ผจญกรรม รบราฆ่าฟันตีดคุกติดตะราง จนถึงกับแทบ จะเสิยเล่ห์กลเขาต้องพลัดพรากกันตลอดชีวิตอ้าว! แล้วนายขัน หลวงณรงค์วิชิตล่ะ?ณรงค์วิชิต ตอนหลังไปทัพกับท่านเจ้าพระยาจักรี หูอื้อ  เพื่อ ควบคุมเมืองเมาะสำเลิง แต่ท่านแม่ทัพไม่รู้ไปทำอีท่า ไหน พวกมอญกระด้างกระเดื่องกันเป็นแถว สมเด็จ

เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น