วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อุปกรณ์ช่วยฟังแบบไร้สายสำหรับผู้สูงวัย


อ้าว อ่านขุนคิกต้องติดตาม ท่านมีแง่ให้คนคิดเพื่อ กันไม่ให้โง่อยู่ทั้งนั้นแหละ แต่ข้าพเจ้ายังติดใจคำว่า อมตะ อยู่อีกน้อยหนึ่งก็คิอว่า สิงที่เป็นอมตะจริงๆ ก็ คือ ความยอมรับของท่านผู้อ่าน หรือของสํ'งคมนั่นเอง ขุนคืกได้รับการยอมรับตลอดมา ทั้งที่เป็นหนังสือก็ พิมพ์ตั้งหลายครั้ง ยังทำเป็นละคร ทำภาพยนตร์ก็ นับครั้งไม่ถ้วนการยอมรับของประซาซนนั้นคงต้องมีอะไรๆ หลาย อย่าง เรามาช่วยกันพิเคราห์กันให้ลุ่มลึกส์'กน้อย ดู เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก  เถิดว่า ขุนคืก ให้อะไรแก่ท่านผู้อ่านบ้างข้าพเจ้ามองอีกทางหนึ่งว่า ขุนคืก เป็นสารคดีด้วย เพราะมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์พระนคร-ศรีอยุธยา มีสะเก็ดส่วนของตำราคืกพระพิชัย สงคราม ตำราดุษฎีสิ'งเวยกล่อมช้าง ซึ่งเป็นตำรา สำคัญยิ่งนักสำหรับทหารระดับแม่ทัพขุนคืก ยังเป็น ตำราการใช้ภาษาไทยที่สมบูรณ์ มีทั้งภาษาพูดลูกทุ่ง ที่เป็นธรรมซาติไปจนถึงภาษาราซการที่มีคักตินาใน สมัยโบราณ เป็นภาษาคิลป๋ที่น่าพิง ทำให้มองเห็น วัฒนธรรมไทยแต่ตั้งเติมที่คมคายเป็นภาษาที่มี วิญญาณ ทั้งบรรยาย พรรณนา สาธก อุปมา แลข้าพเจ้าชอบแง่ตลกของท่านโดยเฉพาะพ่อสิน ทหาร โพธิ้เรียงบ้าบิ่น แกบ้าสมซื่อจริงๆ อ่านถึงบทพ่อสิน แล้วไม่ตอนหนี่งกิตอนใดต้องหัวเราะดิ้นกลัวคนข้างๆ จะหาว่าเป็นบ้า ซี้อกอย่างหนี่งว่าคนเรานั้น ถ้าบ้ากิ บ้าให้จริง อย่าครึ่งบ้าครี่งบอ พ่อสินแกบ้าไม่กลัวใคร จริงๆแม้แต่กับพระครูขุนแกกิเอา เข้าไหนซวนทะเลาะ นั่น แต่ทะเลาะเล่นกันเท่านั้น แม้แต่เวลารับกับลัตรู กิยังทะลึ่งทะเส้นให้ไต้หัวเราะกันแต่คํโกตินาพ่อสูงกว่าท่านขุนนาจะบอกให้ ตอนจบ พ่อฟากถึงออกหลวงราซโยธาเทพ เจ้ากรมในซ้าย คู่ กับพ่อสมบุญ หลวงวิสูทธ์โยธามาตย์ เจ้ากรมในขวา เซียวนาขุนคม ท่านนา ท่านตั้ง ก ถ้าขึ้น ลังกัดกรมอย่างดีกิ ๖๐๐ เท่านั้นเอง ไม่แข่งวาสนา ท่านดอก แต่ไหนๆ กิพูดถึงพ่อสินหลวงราซโยธาเทพ ท่านแล้ว ข้าพเจ้ายังซอบใจท่าน เครื่องช่วยฟังคล้องหู อีกหลายเรื่อง ในบรรดาสามคนทั่งขุนดีกเอง แลหลวงวิสูทธ์โยธามาตย์ พ่อสมบุญก็เถอะ ตอนแรกๆ นั้นใครบ้างล่ะจะมีบ้าน ซ่องห้องหอเป็นกรรมสิทธิ้ ก็มีพ่อสินคนเดียว ทีเพี่อน แลครูได้ไปอาดีเยยามที่เขาขับออกมาจากบ้านทั้งสอง คน แถมเมื่อได้รับพระราชทานบำเหน็จมาก็เอาส่วน หนี่งมาขยายบ้านให้กว้างขวางออกไปอีก เล่ม หน้า แสดงว่า ไฝใช่คนเสเพล เพียงแต่สนุก คะนองผาดโผนไปอย่างนั้นเองบรรดาสามคนทั่งขุนดีกเอง แลหลวงวิสูทธ์โยธามาตย์ พ่อสมบุญก็เถอะ ตอนแรกๆ นั้นใครบ้างล่ะจะมีบ้าน ซ่องห้องหอเป็นกรรมสิทธิ้ ก็มีพ่อสินคนเดียว ทีเพี่อน แลครูได้ไปอาดีเยยามที่เขาขับออกมาจากบ้านทั้งสอง คน แถมเมื่อได้รับพระราชทานบำเหน็จมาก็เอาส่วน หนี่งมาขยายบ้านให้กว้างขวางออกไปอีก  หน้า แสดงว่า ไฝใช่คนเสเพล เพียงแต่สนุก คะนองผาดโผนไปอย่างนั้นเองบา! นี่แสดงว่าท่านขุนคม รักพ่อสินมากกว่าใครซี?ไม่แต่เท่านั้นนะขุนจำ ท่าน อันว่าพ่อสินของข้าพเจ้า นี้ ความรักเพี่อนบูชาครูยังหาตัวจับได้ยาก ความจริง เรื่องราวทั้งหลายพ่อสินเขาไม่มีส่วนได้อะไรเลยมีแต่ ส่วนเสียเจ็บตัวล้วนเป็นเรื่องของครูและเพื่อนทั้งสิน พ่อสินท่านเป็นคนใจบุญสุนทานไปวัดไปวาอยู่เสมอ มีสำรับกับข้าวไปพร้อม  เครื่องช่วยฟังราคาถูก ไปวัดจนถูกเขาล้อมจับฐาน ขึ้นเรือนลักไขโซ่ทาสจำเรียงพลอยไปกับเพี่อนสมบุญ ตัวการด้วยข้าพเจ้าว่า ถ้ามอง ขุนดีกในเนื้อหาของความเป็น นิยายก็ได้เนื้อเรื่องที่เพียบพร้อมในทุกรสทั้งการเดิน


เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น