วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เครื่องดักฟังเป็นตัวเชื่อมต่อ ตอนที่ 2

พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะหน้าชื่น หากว่าลูกนั้นเป็น เด็กที่ว่านอนสอนง่าย อยู่ในโอวาท อยู่ในกฎระเบียบของ โรงเรียนและที่บาน แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ตีกรอบให้เขามากเกินไป ตึงเกินไป จะทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด เกิดความสับสน ดักฟังราคา  เป็นกังวลใจ จนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน เขาอาจจะกลัวพ่อหรือแม่ที่ดุ หรือ ใช้อำนาจ มีอะไรก็ต่าว่าอย่างรุนแรง และทำโทษด้วยหลาก หลายวิธี เขาจะเป็นเด็กเก็บกด ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก ขาด ความมั่นใจในตนเอง พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดจนเกินไป ควร ผ่อนผันผ่อนปรนได้บ้าง  เครื่องดักฟังรุ่นไหนดี ในบางเรื่องบางกรณี มีความพอดี ไม่ตรึง และไม่หย่อนจนเกินไปแสดงความรักโดยการกอดหรือหอม ภาษากายนั้นช่วย ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงความรักความมั่นคงรวม ความปลอดภ้ย ความรักจากพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่ออารมณ์ ความรู้สึกของลูกน้อยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยสร้าง พลังใจให้เกิดขึ้น จนกลายเป็นความมั่นใจนั้นเองพ่อแม่ต้องหมั่นคอยสังเกตดูว่าลูกนั้น เขาถนัดหรือว่า เขาสนใจทำอะไรมากเป็นพิเศษ พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ เขาได้ทำในสิ่งที่เขารัก ในสิ่งที่เขาชอบ เช่น การเล่นดนตรี การ เล่นกีฬา การอ่านหนังสือ หรือชอบงานทางด้านศิลปะเป็นด้น การ ที่พ่อแม่ส่งเสริมลูก จะช่วยให้ลูกมีความสุข และได้พัฒนาความ สามารถควบคู่กันไปอีกด้วย ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การเกให้กินข้าว สัญญาณดักฟัง  อาบนํ้าแต่ง ตัว เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ การที่เด็กได้ทำอะไรๆ ด้วยตัว เองนั้น ช่วยให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้ และที่สำคัญช่วยให้ เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขา สามารถทำได้สำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองพ่อแม่ไม่ควรเปรียบเทียบลูกของตนกับลูกของคนอื่น โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องความสามารถ เช่น “ดูลูกบ้านนั้นสิ เขาเรียนเก่งน่าดู” หรือ “ทำไมน้องเขายังทำได้” การเปรียบ ยวิธีการกล้ำสัญญาณเทียบนั้นเป็นการสร้างความน้อยเนื้อตั้าใจ และจะกลายเป็น ความอิฉฉาริษยาในที่สุด ลูกจะกลายเป็นคนมีปัญหาด้านการ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ลูกสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเอง เช่น เมื่อ ดักฟังข้างห้อง  ลูกอายุ 1-2 ขวบก็สามารถเลือกชุด เลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ได้ เอง หรือเลือกของกินเองได้ เลือกได้เองว่าจะทำอะไร ช่วงเวลา ไหน อย่างไร การที่พ่อแม่ให้อิสระเสรีลูก และยอมรับการตัดสิน ใจฃองลูกนั้น ช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัว เองตามแต่ช่วงจังหวะเวลา เช่น ให้ร้องเพลงในวันเกิด หรือ ได้เต้นรำในงานรื่นเริงต่าง ๆ การได้แสดงออกต่อหน้าผู้คน เป็นการแกให้ลูกกล้าแสดงออก และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองได้อย่างดีฑีเดียว แกให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ยังไม่เคยได้เรียนรู้เช่น ทดลองเล่นเกมใหม่ๆที่ยังไม่เคยเล่นหรือกีฬาอื่นๆที่ไม่เคยเล่น อาจพาไปเรียนพิเศษ เรียนรู้สิ่งที่ลูกสนใจ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพ่อแม่ต้องคอยสนใจรับฟังทุกๆ สิ่งที่ลูกพูด หรือแสดง ความคิดเห็นอกมา การแสดงความสนใจต่อทุกเรื่องราวที่ลูกได้ เล่าได้อธิบายมานั้น มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาให้ลูก เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น