วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังแต่ละชนิดมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่รูปทรงก็ต่างกัน 3 ปรารถนาในหัวใจของคุณจะเปลี่ยนเป็นความ เครื่องดักฟังไร้สาย ลีกลับทีไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้ จริง ความปรารถนาเป็นสิงที่มียีน'ในรวิตของเรา ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวัง และต้องเข้าใจว่าสิงที่เราปรารถนาคิออะไร เพราะสิงที่เราปรารถนาอาจจะ  กลายเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นของที่หายากมากก็ไต้เมื่อพระราอาสูงวัยในอินเดียต้องการจะลงโทษหรีอทำโทษใคร พระองค์จะประทานช้างเผีอกใหัอายคนนั้น มัญหาการอาบนั้าให้ช้างานี้ทฤษฎีระบบการ ให้อาหาร และการนำช้างแสดงอวดทำให้อายคนนั้นยากจนและลำบากมาก แต่ไม่สามารถกำจัดช้างออกจากช้วิตไต้ ลี่ป็ที่เราปรารถนาหลายอย่างกลาย เป็นช้างเผิอก ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะกำจัดความปรารถนาที่โง่ๆออกจาก ช้วิตของเราเพราะว่าความปรารถนาเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นช้างเผือกไต้แทนที่จะมีความปรารถนาในลี่งต่าง ๆ เราควรจะเริ่มแสวงหาความ เฉลียวฉลาดและสติปัญญาให้มากขึ้น เป็นการปลอดภัยกว่าที่จะแสวงหา ความเฉลียวฉลาด เพราะว่าหากคุณมีสติปัญญาคุณจะเป็นผู้ที่สามารถติดต่อ กับผู้อีนและจัดการกับปัญหาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างที่มนุษย์เขา ทำกัน การมีสติปัญญาจะทำให้คุณไม่ผลีผลามที่จะตัดสินใจโง่ ๆ อย่างตา บอดที่จะนำไปล่ความพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไต้ เครื่องดักฟังราคา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคน อีนๆก็จะมีโอกาสหันมาพูดกับคุณว่า “ฉันคิดว่าคุณปรารถนามัน คุณหา เรื่องเดือดร้อนเอง”คนหลายคนเลิกที่จะขออะไรหากเขาไม่ไต้สิงที่เขาต้องการทันทีทันใด เขาต้องการสิป๋ที่พวณขาMaเด่เยาไม่ยอสิงที่เขาจำเป็น สิงที่เราขอและสิงที่ เราจำเป็นแตกต่างกันมากมายนัก ตอนคุณเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่ให้ทุกสิง ทุกอย่างที่เขาคิดว่าคุณต้องการแก่คุณ ตอนที่คุณโตพอที่จะหยิบขวดยาฝา เขึ้อไปด็ม หริอเอึ้อมมีอไปจับเปลวไพ่ไต้คุณจะทำทันที การที่คุณทำอย่าง นั้นเพราะคุณคิดว่าคุณต้องการ แต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณตระหนักดีว่ามันไม่ จำเป็นล่าหรับคุณ และไม่มีประโยชน์ล่าหรับคุณเลย นอกจากจะไม่มีประโยชน์ แล้วอาจจะเป็นอันตรายด้วยจะเห็นว่าสิงที่เราต้องการและความจำเป็นขึ้นพี้นฐานของเราแตกต่าง จิตที่สงบคือจิตที่คล่องแคล่วคุณเป็นคนคล่องแคล่วหริอเป็นคนที่กระฉับกระเฉป๋อยู่เสมอหรือเปล่า ข้าพเจ้าคิดวำนั่นขี้นอยู่กับคำจำกัดความยองคำว่า “ความคล่องแคล,วหรือ ความกระฉับกระเฉง” คุณวุ่นวายอยู่กับ “การไปโน่นไปนี่” เพราะคิด ว่าการทำอย่าป๋นั่นจะทำให้คุณคล่อป๋แคล่วกระฉับกระเฉป๋ใซ่ไหม แต่ข้าพเจ้า ไม่ค่อยแน่ใจนัก ไม่คิดว่าความคล่องแคล่วหรือความกระฉับกระเฉป๋อยู่เสมอ หมายถีป๋การกระทำเสมอไป เพราะบ่อยคเป๋ที่เราใช้การกระทำของเราเป็น ข้ออ้างเนื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไร คนเรามักจะวุ่นวายกับการใช้พลังและเวลาไป กับเรองเหลวไหลไร้สาระ ใช้กำลังงานมากไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลย แต่ไม่ ช้าไม่นานนักเราก็จะต้องตัดลันใจว่าอะไรล่าคัญ อะไรไม่ล่าคัญ หากเรา พยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน เราจะทำอะไรที่มีประโยชน์ไม่ได้เลย  ดักฟังพกพา จิตใจ มนุษย์แสนจะลึกลํ้าและเปราะบาง จะต้องถูกด้งและถูกกดทั้งจากภายในและ ภายนอก การกดมากเกินไปอาจจะเป็นอันตราย ดักฟังระยะไกล ได้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยได้เพียงใด สมองหรือจิตใจก็อ่อนเพลียได้เช่นกัน วิธีเดียวที่จะรักษาสมองหรือจิตใจให้ทำงานต่อไปอย่างมีประลัทธิภาพก็โดย การได้อยู่คนเดียวเงียบ ๆ ตามล่าพังอย่างสมาเสมอเพีอจะได้มีเวลาคิดและถาม


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น